A képzés célja

Mottó:
"Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd, ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van, mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni."

(Weöres Sándor: Útravaló)

A ParaMed Holisztika oktatási programjának kialakításakor, tananyagának és módszereinek kidolgozásakor azt határoztuk meg vezető elvként, hogy olyan szellemiségű gyógyító emberek képzését tűzzük ki célul, akik a különféle tantárgyi ismereteket elsajátítva, integrálva és alkalmazva

  • önismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy felismerjék, alkalmasak-e általános emberi vonásaikat és aktuális állapotukat illetően embertársaik egészségi állapotát jobbítani, gyógyulásukat támogatni;
  • emberismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek a megfelelő személyre szabott egészség- és gyógyulástámogató folyamatot kiválasztani, elfogadtatni, az adott életvitelbe illeszteni;
  • egészségügyi, természetgyógyászati és parapszichológiai alapismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy felismerjék kompetenciájuk határvonalait, az adott testi-lelki-szellemi állapotra szóló leghatékonyabb prevenciós és rehabilitációs eljárást;
  • kommunikációs képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy jó személyes kontaktust tudjanak kialakítani embertársaikkal, képesek legyenek önmagukat és az általuk képviselt betegségmegelőző vagy terápiás eljárást elfogadtatni;
  • átfogó és prospektív ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek az egészségi állapotra ható szociális rendszerekről és hatásokról, társadalmi szerepekről, beilleszkedésről, az emberi és transzcendens kapcsolatok sajátosságairól;
  • kellő elszántsággal és tárgyi ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek elfogadó, empátiás magtartásra és kommunikációra olyan, mások által tabu témának számító esetekben is, mint a halál, fogyatékosság, pszichiátriai betegségek, nevelési nehézségek stb.;
  • holisztikus szemléletű, hatékonyabb életvezetést, kritikus és önkritikus szellemi magatartást tudnak kialakítani önmaguk és a környező világ mélyebb megértése, továbbá a folyamatos, élethosszig tartó tanulás által.

A képzés feladatai

  • Legfontosabb feladat a holisztikus szemléletmód kialakítása, amely a jelenségeket, az egészséges illetve beteg embert fizikai, pszichés, szociális környezetével egy egységben, az anyag-energia-szellem szintjein teszi vizsgálat tárgyává, és a gyógyításban is az egészlegességre, a harmónia és egyensúly visszaállítására törekszik.
  • Az összefüggések keresésnek és feltárásának, az aktív-kreatív tanulási stratégia kialakulásnak, és ezzel a "lifelong learning" megvalósulásának elősegítése azáltal, hogy a tananyag újszerű szemléletben és elrendezésben a hagyományos, egysíkú tantárgy-centrikus megközelítés helyett egy-egy lényeges témakör köré rendezi a parapszichológiai, pszichológiai, egészségügyi és természetgyógyászati ismereteket.
  • Az általános parapszichológiai ismeretek tananyagának olyan szintű átadása, amelynek elsajátítása után a tanulók önmaguk és rászoruló embertársaik esetében a testi-lelki-szellemi harmóniához való visszavezetés útján gyógyulást támogató folyamatokat indíthatnak el, segíthetik a hatékonyabb önérvényesítést, hozzájárulhatnak a betegségek kialakulásának megelőzéséhez és a beteg ember rehabilitációjához.

Diákfohász

Ne kényszerítsetek arra, amit ismertek.
Az ismeretlent akarom felfedni és saját felfedezéseim forrásává tenni.
Az ismert a felszabadítóm legyen és ne kényszerem.

Nem fogtok megismerni, ha magatokra figyeltek.
Ne utasítsatok: hadd létezzek!
A Ti hibátok, ha veletek azonos leszek.

Igazságotok világa nekem esetleg korlátozóm; tudásotok az én tagadásom.
Ne utasítsatok: menjünk együtt az úton.
Szabadságom kezdődjék ott, hol a tietek végződik.

Mutassátok meg, hogy vállatokra támaszkodhatok.
Tárjátok fel magatok, hogy más lehessek mint Ti vagytok.

Tudom, tudjátok, hogy minden ember tud szeretni és alkotni.

Céljaink és feladataink
Tantárgyak
Beiratkozás, felvétel
Elérhető képesítések
Tanáraink
Szakdolgozatok
Totus Tuus, Egészen a tiéd
Tanulmányok
ParaBox